Šta ako??

 
Ako dođe do smrtnog slučaja u kući, vaši postupci su sledeći:

 1. Prijava smrtnog slučaja Hitnoj Pomoći na tel. 94

 2. Nakon izlaska ekipe Hitne Pomoći i ustanovljavanja smrtnog slučaja od lekara i dobijanja lekarskog nalaza o uzroku i vremenu smrti, pozivate dežurni telefon "URNA" 024 558 011 ili pogrebnu kuću po Vašem izboru.

 3. Pogrebnik (oblači, kupa, brije, po dogovoru) prevozi pokojnu osobu u rashladnu komoru.

 4. Sa lekarskim papirima dobijenim od Hitne Pomoći, Zdravstvenom knjižicom i Ličnom kartom pokojne osobe ide se kod kvartovnog lekara gde se dobije POTVRDA O SMRTI u dva primerka (u slučaju prevoza pokojnika u inostranstvo. Tražiti TRI primerka, 1 primerak potreban Konzulatu).


Ako dođe do smrtnog slučaja u bolnici:

 1. Potvrda o uzroku smrti se dobije na odeljenju gde je nastupila smrt u dva primerka
  (u slučaju prevoza za inostranstvo tražiti originale u tri primerka)

 2. Po dobijanju potvrde o smrti, može se zakazati termin sahrane u pogrebnom preduzeću "URNA" ili po vašem izboru.

 3. Na dan sahrane u jutarnjim satima se nosi garderoba na odeljenje PATOLOGIJE.


ZA ZAKAZIVANJE TERMINA SAHRANE POTREBNO JE:

 • LEKARSKI PAPIRI O UZROKU SMRTI

 • LIČNA KARTA POKOJNE OSOBE,

 • KNJIŽICA O GROBNOM MESTU (ako posedujete grobnicu ili obezbeđenu raku),

 • KNJIŽICA ELIZIJUM OSIGURANJA (ako pokojnik ima osiguranje u Udruženju Penzionera),

 • SLIKA ZA POSMRTNICE (može iz lične karte stare)

Sa navedenim dokumentima se zakazuje TERMIN SAHRANE KOJI ODGOVARA VAMA, TJ  PORODICI, ali mora proći najmanje 24 sata od nastupanja smrti.


POGREBNO PREDUZEĆE "URNA" IZDAJE:

 • NALOG ZA OTVARANJE GROBNICE ILI ZA ISKOP RAKE,

 • POTVRDU ZA POPA SA PODACIMA O TERMINU SAHRANE,

 • BIRATE OPREMU ZA SAHRANU
  sanduk, komplet pokrov (dušek, jastuk i pokrov), krst, sveće, peškir, žalbena traka, bedž, čiode, šal crni itd.

 • KOD NAS MOŽETE NARUČITI I CVEĆE,

 • ŠTAMPANJE POSMRTNICA

 • NAŠ REFERENT MOŽE DA DOĐE DO VAS!

SVA POTREBNA ROBA SE MOŽE KUPITI U PRODAVNICI POGREBNOG PREDUZEĆA "URNA"

VAŠA OBAVEZA JE:

 • DA ODNESETE NALOG GROBARU (pokazati grobno mesto).

 • ODNETI POPU POTVRDU O TERMINU SAHRANE.

POSLE SAHRANE ROK ZA ODJAVU POKOJNE OSOBE JE 15 DANA

DOKUMENTI POTREBNI ZA ODJAVU KOD MATIČARA STARA GRADSKA KUĆA POLU SPRAT SOBA 7.

PRIGRADSKA MESTA ODJAVU VRŠE U MESNIM ZAJEDNICAMA  GDE JE NASTUPILA SMRT (BIKOVO, ĐURĐIN, ŽEDNIK, TAVANKUT, PALIĆ itd).

 • ORIGINAL LEKARSKE PAPIRE (DOSTAVLJA "URNA")

 • LIČNA KARTA POKOJNE OSOBE ,

 • IZVOD IZ KNJIGE ROĐENIH ILI VENČANIH ( ne moraju biti novog datuma izdavanja),

 • KOD MATIČARA SE DOBIJE IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,

 • ZA INOSTRANSTVO ODMAH TRAŽITI MEĐUNARODNI IZVOD.

 
ODJAVA PENZIJE ZGRADA SOCIJALNOG I SPRAT SOBA 31 POTREBNO JE

 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,

 • JEDAN OD POSLEDNJIH ČEKOVA OD PENZIJE POKOJNIKA,

 • RAČUN O KUPLJENOJ OPREMI DAJE POGREBNA KUĆA "URNA",

 • VAŠA LIČNA KARTA,

 • VAŠA ŠTEDNA KNJIŽICA ILI TEKUĆI RAČUN ( na koji će PIOR uplatiti sredstva za sahranu i zaostale penzije). TROŠKOVI SAHRANE SU FIKSNI BEZ OBZIRA NA RAČUN DOBIJEN OD POGREBNOG PREDUZEĆA "URNA".

 • NA ŠALTERU U PRIZEMLJU SOCIJALNOG PREDATI ZDRAVSTVENU KNJIŽICU.

 • UKOLIKO MI NOSIMO OVU DOKUMENTACIJU UMANJUJEMO RAČUN ZA IZNOS KOJI REFUNDIRA PIOR.


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PREVOZ VAN SUBOTICE I INOSTRANSTVO

 • FOTOKOPIJA IZVEŠTAJA LEKARA O UZROKU SMRTI (ORIGINAL ZA KONZULAT),

 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,

 • POTVRDA O GROBNOM MESTU IZ GRADA, DRŽAVE GDE SE ŽELI SAHRANITI POKOJNA OSOBA,

 • PASOŠ POKOJNE OSOBE ILI POTVRDA O DRŽAVLJANSTVU I I.M.K. ROĐENIH,

 • SANITARNA DOZVOLA (IZDAJE SANITARNA INSPEKCIJA) OBEZBEĐUJE "URNA" PO DOGOVORU,

 • SPROVODNICA ZA ULAZAK U DRŽAVU PREVOZA (IZDAJE KONZULAT)

 • TROŠKOVI 25-30 EURA PLAĆA SE KONZULATU.


KREMACIJA

 • OSOBA KOJA ŽELI DA SE POSLE SMRTI KREMIRA MORA U PISANOJ FORMI IZJAVU O POSLEDNJOJ ŽELJI O KREMACIJI OVERITI NA SUD-u,

 • U SLUČAJU DA NE POSTOJI IZJAVA POK. OSOBE SVI NASLEDNICI MORAJU DA DAJU IZJAVU U PISANOJ FORMI I MORAJU DA GA OVERE NA SUD-u.

 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,

 • FOTO KOPIJA LEKARSKOG PAPIRA O UZROKU SMRTI,

 • PO DOBIJANJU DOKUMENATA POGREBNO PREDUZEĆE URNA U DOGOVORU SA PORODICOM I KREMATORIJUMOM ZAKAZUJE TERMIN KREMACIJE.

 • URNA SA PEPELOM SE MOŽE PROSUTI U CVETNOM VRTU U NOVOM  SADU ILI VRATITI U SUBOTICU I POHRANITI U GROBNICU.

 • URNA SA PEPELOM SE NE SME DRŽATI U KUĆI ILI PROSUTI NA NEKO DRUGO MESTO KOJE NIJE ZAKONOM ODREĐENO.

  U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA
  OBRATITE NAM SE NA TELEFON +381(0)24 558 011 ILI NA ADRESI
  IZVORSKA 30. SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA.

  Od vašeg poziva radimo za Vas